شکلات مغزدار پاکتی با مغزی دانه های خوراکی

کد محصول: 261

  • وزن
  • بسته بندی
  • تعداد

این ترکیب وجود ندارد.


کد محصول: 261


وزن: 1000 گرم
بسته بندی: پک
تعداد: کارتن 6 عددی